Havelaar Erfgoed Projecten

Voor een cultuurhistorisch onderzoek op gebied van industrieel erfgoed, architectuur-, stadsgeschiedenis of reclamegeschiedenis is HEP Havelaar Erfgoed Projecten het aan te spreken onderzoeksbureau. HEP kan u de basis bieden voor tal van mogelijke uitwerkingen, zoals publicaties, brochures, tentoonstellingen, scenario’s voor documentaires en lezingen.

De website www.2hep.nl is per 1 januari 2021 opgeheven.

Havelaar Erfgoed Projecten werkt gewoon door, voor informatie over HEP kunt u mailen met kjhavelaar@hetnet.nl.

De emailadressen info@2hep.nl en vraag@2hep.nl worden vanaf 1 januari 2021 ook buiten gebruik gesteld.

HEP Havelaar Erfgoed Projecten
Koos en Jannie Havelaar

kjhavelaar@hetnet.nl