Havelaar Erfgoed Projecten

Voor een cultuurhistorisch onderzoek op gebied van industrieel erfgoed, architectuur-, stadsgeschiedenis of reclamegeschiedenis is HEP Havelaar Erfgoed Projecten het aan te spreken onderzoeksbureau. HEP kan u de basis bieden voor tal van mogelijke uitwerkingen,  zoals publicaties, brochures, tentoonstellingen, scenario’s voor documentaires en lezingen.

HEP is een onderzoeksbureau op cultuurhistorisch gebied, dat gespecialiseerd is in onderzoek op het terrein van industrieel erfgoed, architectuur- en stadsgeschiedenis. De onderzoekers / publicisten Jannie en Koos Havelaar hebben ruim 20 jaar ervaring in het doen van uitgebreide studie naar werk- en leefsituaties in de periode 1850-1950. Daarbij wordt uitgegaan van literatuur, gemeentelijke, rijks- en bedrijfsarchieven, oral history en veldonderzoek op locatie. Binnen het bureau is brede kennis aanwezig van de cultuur-, kunst- en architectuurhistorie uit de aangegeven periode.