Bewaard en bewonderd, Industrieel Erfgoed in de Haagse regio

De inleiding van de publicatie schetst globaal de economische ontwikkeling van de regio Den Haag, wanneer ontstaan de eerste industriële activiteiten en hoe ontwikkelt zich dit verder tot de huidige tijd. (synopsis) Na dit overzicht volgen een vijftal hoofdstukken met elk een eigen thema:

  1. Interieurs van fabrieken – werkplaatsen – directiekamers

In beeld en verhaal wordt het bijzondere industrieel erfgoed interieur, vergezeld van interieurfoto’s en een exterieurfoto, getoond en in de historische setting geplaatst.

  1. Producten

Een keuze van historische producten uit de Haagse regio, sommige met landelijke bekendheid, passeert hier de revue. Veelal zal er een combinatie van het product zijn met aanverwante artikelen, zoals gebruiksaanwijzingen of promotiemateriaal en persreacties.

  1. Verpakking

Door de grote diversiteit aan producten in de Haagse regio variëren de vormen en materialen van de verpakking sterk. Dit hangt mede samen met de ontwikkelingen van de grondstof van de verpakking en daarbij het gebruik van nieuwe materialen. Daarnaast vormt de verpakking ook een manier van presentatie van het bedrijf.

  1. Buitenreclame

Het meest prominent is het industrieel erfgoed op straat aanwezig in de vorm van historische reclames. Dit thema sluit direct aan bij de belevingswereld van het grote publiek. De buitenreclame doet zich in vele gedaanten voor: in glas, metaal, terrazzo, zowel als geschilderde muurreclames en in papier als affiches. Een interessante selectie komt hier aan bod met een toelichting over de techniek van de reclame en de historie van het specifieke bedrijf.

  1. Overige bedrijfsuitingen

Bedrijven benutten nog veel andere invalshoeken om hun ‘gezicht naar buiten’ of hun product te ondersteunen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een fraai briefhoofd, markante tegeltableaus in de gevel of een glas in loodraam of een directieportret, maar ook in het kleinere, zoals suikerzakjes, sluitzegels, weggevertjes en bedrijfstijdschriften.