De aanleg van de spoorboog tussen de lin Amsterdam-Rotterdam en Den Haag-Utrecht.

Transport en vervoersmiddelen in de Binckhorst

De relatie tussen de Binckhorst en vervoer is eeuwenoud. Dit begon met de aanleg rond 1345 van het Spui en de Trekvliet waarmee het dorp Die Haghe een verbinding kreeg met het achterland. De Trekvliet, die langs de Binckhorstpolder loopt, werd de belangrijkste route voor vervoer van goederen en personen van en naar Die Haghe.

In de 20ste eeuw veranderde de polderweg in een stenen straatweg, de Binckhorstlaan. In de jaren 70-80 ontstond de huidige brede laan. In de nabije toekomst zal door de komst van de Rotterdamsebaan weer veel veranderen.

Industriegebied

In de jaren 20-30 ontwikkelde de gemeente stedenbouwkundige plannen voor het industriegebied inclusief een haven. Water was toen nog uiterst belangrijk voor de aanvoer van grondstoffen en afvoer van producten.

Het spoor werd ook van groot belang voor het gebied. De Binckhorst ligt ingeklemd tussen twee spoorlijnen: Amsterdam – Rotterdam en Den Haag – Utrecht. Direct hiermee in verbinding werd in de jaren 60 een groot spoorwegemplacement aangelegd. Een aantal bedrijven kregen een directe aansluiting op het spoorwegnet.
De Binckhorst werd vanaf 1950-60 ook de thuisbasis van de autobranche. Het draaide hier niet alleen om de verkoop van nieuwe auto’s, maar ook om reparatie en uiteindelijk de sloop. Sommige specifieke auto-onderdelen werden er geproduceerd, evenals een geheel ander vervoermiddel: de Solex.

Erfgoeddag Binckhorst

Het verhaal van het vervoer in de Binckhorst wordt in een historische HTM-bus van het Haags Bus Museum getoond. De tentoonstelling werd door HEP samengesteld. De bus zal in de maand van het I’M Binckfestival op diverse plekken te zien zijn en ook daarna nog meerdere malen worden ingezet.

Op zaterdag 4 oktober stond op de door HEP gecoördineerde Erfgoeddag de bus bij Auto-Palace aan de Binckhorstlaan, hoek Zonweg.

Ruim 400 mensen maakten er gebruik van om ‘afscheid’ te nemen van het fraaie pand. In de bijzondere showroom was de geschiedenis van 100 jaar AutoBinck in tekst en beeld opnieuw te beleven. Het Haags Historisch Museum, de afdeling Monumentenzorg en de SHIE gaven hier informatie en de afdeling Archeologie liet de eerste resultaten zien van de opgravingen in het tracé van de Rotterdamsebaan. Zowel buiten voor het pand als binnen waren klassieke auto’s opgesteld.

Ook bestond de mogelijkheid het pand met een rondleiding te bekijken. Op deze dag was ook het tegenoverliggende depot van het Haags Bus Museum geopend.

Vervoer naar de Binckhorst werd geregeld met historische bussen vanaf Station CS.