De werkers van Laak

In samenwerking met het Laaktheater werd in het voorjaar van 2019 een programma ontwikkeld rond de geschiedenis van de Laakhaven in Den Haag, het eerste ontworpen industriegebied van Nederland. Na de presentatie van HEP van de Laakhaven-app in 2018 was het tijd om een publieksevenement te organiseren om de app meer bekendheid te geven en ook in de wijk zelf publiek ervoor te trekken. De eerste voorstelling vond plaats op 19 mei en op 29 september volgt een herhaling.

De wandelaars in de tuin van kasteel De Binckhorst, midden zomer 2015

Bicken & Bincken

Na een aantal wandelingen in 2015 wordt het programma van Bicken en Bincken ook in 2016 weer opgepakt en kan het publiek zich inschrijven voor een culinaire ontdekkingstocht langs het industrieel erfgoed van het grootste Haagse industriegebied, de Binckhorst. Onderleiding van Koos wordt onderweg de ontstaansgeschiedenis van het gebied verteld en ingegaan op diverse historische bedrijven en industrieel erfgoed locaties. Ook wordt stilgestaan bij de recente ontwikkeling in het gebied, zoals de aanleg van de Rotterdamsebaan.

De fabriekshal in 1913.

Jan Jaarsma’s haarden- en kachelfabriek

Na enkele jaren leegstand is het pand van het voormalige postkantoor aan de Fahrenheitstraat gekocht door de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854.
De vereniging laat hier 40-45 woningen realiseren, voornamelijk voor eenpersoonshuishoudens.
Om de leden van de woningvereniging een beeld te geven van de geschiedenis van het pand, heeft HEP op 18 mei in de voormalige fabriekshal, later bestellershal, een presentatie verzorgd.

Een blik op één van de meest industriële sites van de stad, het Gemeentelijk Industrieterrein, ca. 1960.

2015 Haags Jaar van het Industrieel Erfgoed

Het jaar 2015 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot Jaar van het Industrieel Erfgoed. In diverse landen worden initiatieven ontplooid om gedurende het jaar het industrieel erfgoed in de schijnwerpers te zetten.
Ook in Den Haag zal in het jaar 2015 het industrieel erfgoed een centrale rol spelen binnen een scala van activiteiten. Op de Dag van de Haagse Geschiedenis op zaterdag 18 april zal het volledige programma worden gelanceerd.
Het programma zal starten met een tentoonstelling in het Atrium van het Haagse stadhuis op 1 mei, de Dag van de Arbeid. De volgende maanden zal telkens in een andere wijk van de stad een activiteit worden georganiseerd rond het thema en gekoppeld aan de industriële geschiedenis van de betreffende wijk.

Forum Hadriani op terras Bink36.

Made in the Binckhorst

In het kader van Made in The Hague organiseerde HEP de Erfgoeddag Made in The Binckhorst. Op een aantal locaties kon het publiek rondkijken in het industrieel erfgoed, zoals Bink36, het Haags Busmuseum, Mooof en de Caballerofabriek. Een grote diversiteit aan bedrijven in deze complexen opende hun deuren. Er waren wandelingen en concerten op historische piano’s. De locaties waren met bussen en boot bereikbaar.

Historische bus voor de Caballerofabriek

Rondrit De Binckhorst

Het industriegebied De Binckhorst staat volledig in de belangstelling van politiek en publiek. Veel geïnteresseerden willen daarom graag nader kennismaken met het grote terrein en het aanwezige erfgoed en de bedrijven. HEP biedt de mogelijkheid om middels een rondrit, per bus of op de fiets, door het gebied te trekken en het erfgoed te verkennen. Vooraf krijgt u, op locatie, een korte inleiding over de geschiedenis van De Binckhorst.
Dan start de toer langs diverse locaties waar, al naar gelang de beschikbare tijd, nog een bedrijfsbezoek kan worden gebracht. Eventueel is de rondrit uit te breiden met een lunch en / of borrel aan het eind.
Ook op andere locaties in Den Haag kan een dergelijk rondrit of wandeling langs industrieel erfgoed worden aangeboden. Denkt u maar aan het vroegste industriële tijdperk in en rondom het centrum of een fietstocht langs geschilderde muurreclames.

Dragers van De Volharding 1935

Lezing 75 jaar De Volharding Uitvaartzorg

Op 15 november vierde De Volharding Uitvaartzorg haar 75-jarig bestaan. In zalencentrum Concordia aan het Hogezand werd hier bij stil gestaan. Door HEP werd een lezing samengesteld, die vergezeld van historische beelden door Koos werd uitgesproken. Op deze historische locatie van de voormalige ambachtsliedenvereniging Concordia en de later hier gevestigde drukkerij Voortvaren passeerde de lange geschiedenis van de socialistische coöperatie de Volharding.

Melkboer Hoogendoorn op de Vaillantlaan, 1953

Echo’s van de werkvloer

Project: Echo’s van de werkvloer
Product: Interviews met een grote verscheidenheid aan (oud)werknemers van bedrijven in de Haagse regio. Gedeeltes van de interviews worden gebruikt voor de vaste rubriek op de website van de SHIE en voor andere publicaties.
Datering: Vanaf 2007