Cumil in Bratislava

Iedere inwoner van de stad heeft, of hij of zij wil of niet, te maken met de riolering. Sterker nog zelfs iedereen betaalt jaarlijks rioolbelasting. Vanuit deze gedachte is HEP er vanuit gegaan dat het thema voor alle inwoners interessant is.

Inventariserend van alles wat er al gedaan wordt en in het verleden verschenen is of een plek heeft gekregen in het stadsbeeld hebben we geconstateerd dat de riolering zeker geen ‘vergeten’ onderwerp is.
Natuurlijk hebben we ook gekeken naar nieuwe presentatievormen en locaties in binnen- en vooral buitenland op het terrein van riolering. Op verschillende plaatsen is het mogelijk om door de riolering te wandelen. Het meest spraakmakende voorbeeld zijn de oude riolen (ruien zoals ze daar heten) van Antwerpen. Een bezoek meer dan waard! Wel ruim van tevoren reserveren, want er is een enorme toeloop. Daaruit blijkt wel dat als je het goed aanpakt er zeker interesse voor het onderwerp is. Ook in Den Haag valt dat te constateren wanneer er een open dag is van een rioolgemaal of een excursie wordt georganiseerd die met het thema te maken heeft.

Met deze inventarisatie in de hand zal worden gekeken hoe – mogelijk in samenwerking met andere organisaties of instellingen – het thema onder de aandacht kan worden gebracht van een breed publiek. Daarmee het belang van riolering en het juiste gebruik ervan opnieuw verfrissend op te dienen.