Ontwerp Laakhaven ir.I.A. Lindo, 1893

Een beeld van een Haags industrielandschap

Aanleiding van het onderzoek voor deze publicatie vormde de revitalisering van dit ruim 80 jaar oude industriegebied aan de rand van het centrum van Den Haag. De erfpachtcontracten liepen af en de gemeente wilde dit gebied een facelift geven. Daarbij zou volgens de plannen veel van de historische bebouwing verdwijnen en ook de unieke structuur van het industrieterrein worden aangetast. Vanuit de erfgoedsector kwam hiertegen bezwaar. Uiteindelijk besloot de gemeente het gebied te laten documenteren en enkele gebouwen te behouden en in te passen in de nieuwe plannen.
In 1991 kreeg Koos de opdracht een inventariserend onderzoek te doen naar dit bijzondere industrieterrein. Het blijkt één van de eerste ontworpen industriegebieden van Nederland te zijn. Ook wat bebouwing en Haagse bedrijfshistorie betreft, zijn er veel interessante zaken teruggevonden.

Het geheel werd te boek gesteld en uitgebracht in de bekende VOM-reeks van de gemeente Den Haag. Verder werd er op basis van dit onderzoek ook een documentaire door Het Kader Audio Visuele Producties samengesteld onder de titel ‘Stille Wateren’, waarvoor Koos ook onderzoek deed voor zowel het script als naar bruikbaar beeldmateriaal.