Melkboer Hoogendoorn op de Vaillantlaan, 1953

In 2007 startte onder auspicien van de SHIE een project om (oud)medewerkers van de Haagse nijverheid te interviewen over hun werkzame leven. Daarmee wordt de verborgen, persoonlijke geschiedenis, die niet in publicaties of archieven is terug te vinden, achterhaald en vastgelegd.

Ook bij eerdere onderzoeken werden al interviews met betrokkenen afgenomen en verwerkt in de publicatie, die werd gemaakt over een bedrijf of breder thema. Van daaruit was ervaring op het specifieke terrein van oral history opgebouwd. In het project Echo’s van de werkvloer werd dit verder uitgebouwd en dit middel systematischer ingezet binnen een onderzoek. Meest in het oog springend voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de zuivelindustrie in de Haagse regio waarvoor Koos vijftien mensen interviewde. Zij maakten in hun werkzame leven deel uit van alle onderdelen van diverse Haagse zuivelbedrijven.

Ook Jannie maakte diverse interviews, die onder meer uitmondden in artikelen voor het kwartaalbulletin Haagvaarder van de SHIE. Bedrijven die hier onder meer de revue passeerden waren Berky limonadefabriek (56), G.& F. Rosa terrazzo en mozaïekwerken (58), De Zwitsersche Waschinrichting en ververij (64) em J.M.M. van den Broek van “den automatischen suikerpot”.