Erfgoed is een breed te definiëren terrein. Het toonaangevende instituut de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed omschrijft erfgoed als het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie worden overgedragen. Deze definitie is HEP op het lijf geschreven. Ze herbergt een grote diversiteit aan erfgoed aspecten en objecten die samen kunnen komen op een gebied als het industrieel erfgoed. Van melkfles, affiches en briefpapier tot tegeltableaus en muurreclames via bruggen, vuurtorens, arbeiderswoningen tot utilitaire gebouwen.

Het zijn onderdelen van de architectuurgeschiedenis, de bedrijfshistorie of reclamegeschiedenis, maar ze vormen ook aspecten van de stadsgeschiedenis en geven te samen de sociale context, die voor een goed begrip van de economische geschiedenis zo essentieel is. Daarbij zijn ook de verhalen van de mensen die het ‘allemaal meegemaakt hebben’ van essentiële waarde.

De hier geschetste achtergrond is voor HEP de uitgangspositie bij haar onderzoek, dat zich vooral richt op de 19de en 20ste eeuw. Deze eeuwen vormen een turbulente tijd, waarin veel is ontstaan en gerealiseerd, waarop nu nog wordt voortgebouwd. Naast het reguliere archief- en literatuuronderzoek is bij HEP altijd een rol weggelegd voor veldonderzoek en oral history om de sociale context te belichten.
Vanuit het onderzoek kan HEP diverse producten samenstellen en diensten leveren:

Producten

  • (jubileum) publicaties
  • artikelen en brochures
  • historische tentoonstellingen
  • colleges en lezingen
  • rondleidingen, wandelingen, (dag)excursies

Diensten

  • (cultuur)historisch / architectuurhistorisch onderzoek
  • (beeld)redactiewerk
  • inventarisatie van cultureel erfgoed
  • waardestelling erfgoed objecten, roerend en onroerend

Op onze producten en diensten zijn de HEP leveringsvoorwaarden van toepassing.