Koos (J.J.) Havelaar is kunsthistoricus en heeft jarenlange ervaring met onderzoek op gebied van industrieel erfgoed in Nederland en specifiek in Den Haag. Daarnaast heeft hij over dit onderwerp en over thema’s binnen de architectuurgeschiedenis, stads- en reclamegeschiedenis gepubliceerd en presentaties gegeven. Binnen de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE), waarvan Koos vanaf de oprichting in 1993 voorzitter is, heeft hij veelvuldige projecten geleid, zoals Muurvlakte te huur, Echo’s van de werkvloer en diverse publicaties en routes samengesteld en uitgegeven.
In zijn parttime functie als conservator bij het Museum voor Communicatie deed Koos veel ervaring op met het maken van tentoonstellingen en collectie gerelateerde werkzaamheden als digitalisering en afstoting.

De passie voor het industriële erfgoed deelt Koos met zijn partner Jannie Havelaar. Zij heeft zich bekwaamd in veld- en archiefonderzoek en is ook organisatorisch actief binnen HEP.

Havelaar Erfgoed Projecten heeft diverse projecten gerealiseerd, zoals tentoonstellingen, begeleiding van restauratieprojecten en samenstellen van publicaties en routes.

Koos Havelaar
Jannie Havelaar