Het hoofdpostkantoor Den Haag in aanbouw, 1965

Een tweede leven voor de burchten van de post

De herbestemmingsopgave van postkantoren is nu actueel. De geschiedenis leert dat deze bijzondere gebouwen niet als verloren hoeven te worden beschouwd.

Al enkele decennia krijgen leeggekomen postkantoren een nieuwe bestemming. Deze kan variëren van woning, winkelcentrum of kantoor tot hotel of cultureel centrum. Veelal gebeurde deze transformatie in samenspraak met de lokale bevolking en met respect voor het verleden.

In deze publicatie wordt duidelijk dat deze bijzondere cultuurhistorische gebouwen in hun eigen context een geslaagd tweede leven kunnen gaan leiden.

Auteurs: Koos Havelaar en Annette Wiesman

Uitgever: NAI010 Uitgevers, Rotterdam