Sierkan Juffrouw Nel Visser, Jacob van Deventerstraat

Geschiedenis van de zuivelindustrie in de Haagse regio

Voor deze publicatie werd uitgebreid onderzoek gedaan in diverse archieven, van bedrijfsarchieven tot gemeentelijke archieven en werd een breed scala van betrokkenen geinterviewd. Daarbij valt te denken aan melkmannen, winkeljuffrouws van de Sierkan, fabrieksarbeiders, chauffeurs tot aan de directeur van de CMC Melkunie. Verder werd er beeldmateriaal bekeken en reclamemateriaal onderzocht.

In de publicatie is naast de algemene ontwikkeling van de zuivelindustrie aandacht voor de grote diversiteit aan zuivelbedrijven, die in de Haagse regio actief zijn geweest. Daarbij is aandacht voor de productontwikkeling, de werkomstandigheden, technische vernieuwingen, de distributie en wordt uitgebreid stil gestaan bij het reclamebeleid met bijvoorbeeld het fenomeen schoolmelk en Joris Driepinter. Als afsluiting wordt ook stil gestaan bij het resterende erfgoed van de zuivelindustrie.

De publicatie is een uitgave van deĀ SHIE.