Beeld van het terreinverkeer in de jaren 30 (Verzameling HGA)

Kathedraal van de techniek

Aan het van de 19de eeuw neemt het spoorwegverkeer sterk toe en ook de steden groeien uit en de stations worden ingesloten in woonwijken. Hierdoor vormen ze een obstakel voor goede verbindingen over water en over de weg. In Den Haag wordt dit opgelost door een nieuw station te bouwen met verhoogde perrons waarbij de treinrails op een hoge spoordijk komen te liggen waar het drukke stadsverkeer over water en over de weg ongestoord onderdoor kan.

In de publicatie zal de vernieuwing van het station HS rond 1890 centraal staan. Er is aandacht voor het gebouwtype, de ornamentiek en symboliek, die door HIJSM-architect Margadant werden ontwikkeld en toegepast Ook komt het reizen met de trein, een nieuw fenomeen in de IJzeren Eeuw, ruim aan bod. Vanaf de eerste stappen in de allereerste trein in 1843 op (bijna) Haagse bodem tot aan de meer recente discussie over het al of niet aandoen van Den Haag door de Beneluxlijn.

Het eerste station vormt al snel een onderdeel van de omliggende wijk, de Stationsbuurt. Aanvankelijk werd dit gebied gekenmerkt door industrie, maar ook luxe woningbouw vond plaats. In de tijd van de bouw van het nieuwe station is er meer sprake van een arbeiderswijk, die tegenwoordig het best als muticulturele woon- en studentenwijk kan worden gekarakteriseerd

De publicatie wordt rijk ge├»llustreerd met historische foto’s en ander beeldmateriaal. De huidige staat van het station zal in beeld worden gebracht door architectuurfotograaf Paul Lunenburg.
HEP is voor deze publicatie samen met de SHIE een nieuw samenwerkingsproject aangegaan met Eindeloos Uitgevers voor het samenstellen en uitgeven van dit luxueus en prachtig vormgegeven boekwerk. In september 2017 zal de publicatie het licht zien. (synopsis)