Na de succesvolle lancering van de Binckhorst-app kwam het verzoek bij HEP binnen om ook voor het eerste industriegebied van Den Haag, de Laakhaven, een app samen te stellen. Deze Haagse industriehaven werd rond 1890 ontworpen door de directeur Gemeentewerken I.A. Lindo. Vanaf 1900 gingen de eerste spaden de grond in om de Voorhaven aan te leggen. Rond 1930 was de haven tot en met de laatste zijhaven, de Petroleumhaven, voltooid. De Laakhaven is het eerste industriegebied in Nederland dat als zodanig werd ontworpen en heeft derhalve een zeer interessante geschiedenis.

Rond 1988 besloot de gemeente om het bedrijventerrein te reconstrueren. Als eerste grote project werd aan de eerste zijhaven, de Beurtvaarthaven, de Haagse Hogeschool gebouwd. Om deze haven verscheen later ook woningbouw en diverse kantoorgebouwen. In de jaren 1990 en 2000 kwam ook het gebied rondom de gedempte industriehaven tot ontwikkeling. Hier verrees onder meer het winkelcentrum de Megastores en diverse kleine en middelgrote bedrijven. Na 2000 werd ook het gebied vanaf de Calandstraat richting Petroleumhaven herontwikkeld. Inmiddels is de voortgang gevorderd tot aan de Petroleumhaven. In dit laatste gedeelte is het vooral woningbouw, maar hier resteren ook nog enkele bijzondere industrieel erfgoed complexen, zoals de RAC-hallen, twee havenkranen en de voormalige centrale werkplaats van Shell. Deze objecten zullen worden behouden.

Met de app zal aan de hand van 40 items het hele gebied in kaart worden gebracht en kan iedereen geheel op eigen gelegenheid de Laakhaven gaan ontdekken. Per item wordt kort de geschiedenis van de betreffende locatie verteld en aangevuld met foto’s en zo mogelijk filmmateriaal.