Fijnjekade oud

In het kader van de wijkpromotie Laak worden er onder meer in de Laakhaven initiatieven ontplooid door de Stichting Drijfkracht om dit historische industriegebied onder de aandacht te brengen van het brede Haagse publiek. Een van de onderdelen van het programma is de ontwikkeling van een route door de Laakhaven. HEP is hierbij betrokken om dit inhoudelijk vorm te geven.

het eerste alszodanig ontworpen industriegebied in Nederland en dateert in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet uit 1890. De aanleg startte rond 1900 met graven van het eerste havendeel vanaf de Trekvliet en de bouw van het havenkantoor. Rond 1930 was de haven geheel voltooid en waren de meeste gronden uitgegeven. Er ontstond een rijk geschakerd industriegebied, dat plaats bood aan roemruchte Haagse bedrijven als Felix Kattenbrood, Rademaker chocolade, Hus meel- en broodfabriek, Escher constructiewerk, Van Heijst radiatoren, Waldorpradio en Fridor naaimachines.

In de jaren 90 van de 20ste eeuw werd de Laakhaven grondig gereconstrueerd waarbij een haven werd gedempd en veel van de fabrieksbebouwing werd gesloopt. Op sommige plekken is de historie echter nog wel aanwezig en er zijn ook de afgelopen decennia nieuwe interessante locaties ontstaan, zoals de Haagse Hoge School en de bebouwing rond de Beurtvaarthaven.