Dragers van De Volharding 1935

Al bladerend door de historische kranten van 1935, het oprichtingsjaar van de Coöperative Vereeniging voor Lijkbezorging van de Volharding, kwam de ontstaangeschiedenis van de vereniging ruimschoots aanbod.

De coöperatie startte in 1880 met een volksbakkerij in de Paulus Potterstraat in de toen nog nieuwe Schilderswijk. Zij kreeg hierbij steun van de bekende socialistische voorman Domela Nieuwehuis, die toen ook in Den Haag woonachtig was. De Volharding werd een groot succes na de bakkerij volgden een ondersteuningsfonds bij ziekte, eigen winkels, een eigen ziekenfonds en als laatste loot in 1935 de afdeling Lijkbezorging.

Rond 1950 verzorgde zij al 25% van de uitvaarten in de stad en was daarmee de grootste geworden. Van de coöperatieve gedachte in Den Haag en De Volharding resteert nu nog de Uitvaartzorg en de zorgverzekeraar Azivo.

De tekst van de lezing werd gepubliceerd in De Oud Hagenaar, jrg. 2, nr. 24, p. 8-9 + 16