Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag

De publicatie Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag geeft een overzicht van geslaagde herbestemmingsprojecten in de Binckhorst. Het nieuwe gebruik van de bouwcomplexen is heel uiteenlopend, zowel bij de uitgangspunten, zoals een fabriek of een kantoor als wel bij de nieuwe functies van een complex dat kan variëren van woningen, bedrijfsverzamelgebouw, evenementenhal of een restaurant.

Voor de publicatie zijn 12 markante voorbeelden in de Binckhorst geselecteerd, zoals Bink36, de Fokker Terminal, het ketelhuis van de Caballerofabriek en de voormalige SDU-locatie. Per project is aandacht voor de geschiedenis van het oorspronkelijke bedrijf, de architectuur en het interieur en de nieuwe functie. De synopsis geeft meer informatie over de inhoud van het nieuwe boek, waarvoor HEP het onderzoek doet en de tekst samenstelt.

Het geheel wordt rijk geïllustreerd met historische foto’s en ander beeldmateriaal. De actuele staat van de locaties wordt in beeld gebracht door architectuurfotograaf Gert van Santen.