Postzegel in het gebruik

Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002

In 2002 werd herdacht dat het 150 jaar geleden was dat in Nederland de eerste postzegels werden uitgebracht. Het waren er toen nog maar drie: één van 5, één van 10 en één van 15 cent. Centraal in de publicatie staat de ontstaansgeschiedenis van deze zegels, waarbij zowel het voorbereidingstraject aan de orde komt als de ontwerppraktijk en het druktechnische aspect. Dit alles tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de maatschappij, die zich in die periode ontwikkelde naar een industriële samenleving. Ook de veranderingen in communicatie worden niet vergeten.

De cultuurhistorische aspecten van de postzegel vormen een onderwerp dat tevens aan bod komt. Het gebruik, dat aanvankelijk nog met de nodige aarzeling op gang kwam, is daar één factor van. Een ander aspect vormt het verzamelen van postzegels, dat al snel na de eerste uitgave een nieuwe trend ging worden tot de dag van vandaag.

De pubicatie is een uitgave van de Walburg Pers in samenwerking met het Museum voor Communicatie.