Presentatie vernieuwde Binckhorst-app

In het kader van het I’M Binckfestival 2017 presenteerde de SHIE de vernieuwde Binckhorst-app met brochure, samengesteld door HEP, in De Besturing. De brochure vormt een handleiding en toelichting voor een ontdekkingstocht met de Binckhorst-App door dit typisch Haagse gebied. Ooit een polder met bossen en weilanden, maar in de 20ste eeuw omgevormd tot industrieterrein, is de Binckhorst in de 21ste eeuw alweer op weg naar een nieuwe structuur. Een gebied in transitie waar in de toekomst wonen en werken met elkaar verweven zullen zijn.

Na het debat in De Besturing onder de titel ‘Binckhorst top 2017’ over de toekomst van het gebied werden de uitkomsten hiervan samen met de onlangs opgestelde kernwaarden van de Binckhorst aan wethouder Revis aangeboden. De SHIE-brochure behorend bij de app werd officieel aan de wethouder aangeboden en daarmee de lancering van de app bezegeld.

De Binckhorst is vanaf eind jaren 70 een nieuwe weg ingeslagen, van een puur industriegebied naar een bedrijventerrein met zeer uiteenlopende functies. Met name in de laatste tien jaar is de gemeente steeds meer planmatig aan de slag gegaan en zijn grote veranderingen in gang gezet. In dat kader heeft de SHIE samen met het Haags Historisch Museum in 2013 een app samengesteld met de belangrijkste historische gebouwen in de Binckhorst. Inmiddels is er veel gebeurd en veranderd in het gebied. Reden genoeg om de app te actualiseren en aan te vullen met nieuwe initiatieven en met door nieuw onderzoek ontdekte historische wetenswaardigheden. Financieel werd dit mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling Particuliere Initiatieven Binckhorst (PIB2) van de gemeente Den Haag.