In de afgelopen jaren werd een breed scala aan projecten voltooid. In onderstaand overzicht wordt een dwarsdoorsnede gegeven en een beeld geschetst van de grote diversiteit aan onderwerpen, die door Koos en Jannie werden gerealiseerd. Naast een reeks van publicaties van wetenschappelijke aard tot routeboekjes voor een breed publiek, werden tentoonstellingen samengesteld, lezingen gegeven en een restauratieproject opgezet en tot uitvoering gebracht.

Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag

De transformatie van het Haagse industriegebied de Binckhorst maakt een tempoversnelling door. De aanleg van de Rotterdamsebaan in het gebied nadert zijn voltooiing en grote woningbouwcomplexen staan op het punt om te verrijzen of zijn al in gebruik genomen. Een deel van het waardevolle industrieel erfgoed heeft een beschermde status gekregen en de verwachting is dat dit na herbestemming behouden blijft. SHIE en Eindeloos hebben het plan opgevat om juist over dit herbestemmingsproces een publicatie samen te stellen. De publicatie Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag geeft een overzicht van geslaagde herbestemmingsprojecten.

De werkers van Laak

In samenwerking met het Laaktheater werd in het voorjaar van 2019 een programma ontwikkeld rond de geschiedenis van de Laakhaven in Den Haag, het eerste ontworpen industriegebied van Nederland. Na de presentatie van HEP van de Laakhaven-app in 2018 was het tijd om een publieksevenement te organiseren om de app meer bekendheid te geven en ook in de wijk zelf publiek ervoor te trekken. De eerste voorstelling vond plaats op 19 mei en op 29 september volgt een herhaling.

Bewaard en bewonderd, industrieel erfgoed in de Haagse regio

Een nieuw boekproject. Uitgangspunt van deze publicatie is om een breed publiek bekend te maken met de grote diversiteit en rijkdom van het thema industrieel erfgoed, specifiek in de Haagse regio. Een publicatie met naast een historische achtergrond ook een beeldverhaal over de ontwikkeling van de nijverheid. De gebruikte voorbeelden zijn terug te vinden in de stad: op straat, in interieurs, in archieven en musea. Het boek komt uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de SHIE.

Luchtfoto Laakhaven 1995

Laakhaven-app

Na de succesvolle lancering van de Binckhorst-app kwam het verzoek bij HEP binnen om ook voor het eerste industriegebied van Den Haag een app samen te stellen. De Haagse Laakhaven is het eerste industriegebied in Nederland dat als zodanig werd ontworpen en heeft derhalve een zeer interessante geschiedenis.