In de afgelopen jaren werd een breed scala aan projecten voltooid. In onderstaand overzicht wordt een dwarsdoorsnede gegeven en een beeld geschetst van de grote diversiteit aan onderwerpen, die door Koos en Jannie werden gerealiseerd. Naast een reeks van publicaties van wetenschappelijke aard tot routeboekjes voor een breed publiek, werden tentoonstellingen samengesteld, lezingen gegeven en een restauratieproject opgezet en tot uitvoering gebracht.

Luchtfoto Laakhaven 1995

Laakhaven-app

Na de succesvolle lancering van de Binckhorst-app kwam het verzoek bij HEP binnen om ook voor het eerste industriegebied van Den Haag een app samen te stellen. De Haagse Laakhaven is het eerste industriegebied in Nederland dat als zodanig werd ontworpen en heeft derhalve een zeer interessante geschiedenis.

Presentatie vernieuwde Binckhorst-app

In het kader van het I’M Binckfestival 2017 presenteert de SHIE de vernieuwde Binckhorst-app met brochure in De Besturing, Saturnusstraat 89-91. De brochure vormt een handleiding en toelichting voor een ontdekkingstocht met de Binckhorst-App door dit typisch Haagse gebied. Wethouder Revis zal rond 18.00 uur de brochure in ontvangst nemen.

Fijnjekade oud

Laakhaven Centraal

De wijk Laak heeft een rijke geschiedenis, zowel stedenbouwkundig als vanuit het oogpunt van industriële historie. Laak heeft zich de laatste jaren goed in de schijnwerpers gezet om het bijzondere karakter van de wijk naar voren te brengen. De Laakhaven, het oudste industriegebied van Den Haag, maakt een prominent deel uit van Laak. Om ook dit gedeelte van de wijk beter in beeld te brengen en ook het interessante industriële verleden te benadrukken worden er diverse activiteiten ontplooid. Eén hiervan is de ontwikkeling van een wijkwandeling gecombineerd met varen.

Brandweergarage

Cultuurhistorische inventarisatie Knooppunt Moerwijk

In het gebied in de omgeving van het station Moerwijk in Den Haag zijn de laatste jaren een aantal ontwikkelingen gaande op zowel stedenbouwkundig terrein, in het kader van woningbouw, in de sfeer van nieuwe bedrijfsvestigingen en diverse andere experimenten. De diverse deelgebieden zijn in verschillende jaren tot ontwikkeling gekomen en hebben ieder een eigen geschiedenis. Vanuit deze achtergrond heeft de gemeente besloten om een onderzoek te laten doen naar de specifieke historie van het totale gebied en te inventariseren welke elementen daarmee een relatie hebben en van belang zijn voor de verdere ontwikkeling in deze zone aan de rand van het centrum van de stad. Dit geheel vormt het uitgangspunt van de inventarisatie, die door HEP is uitgevoerd. Hiermee wordt voor het eerst een inventarisatie gemaakt van de samenhangende historie van deze zuidwest hoek van Den Haag, net buiten de 19de-eeuwse grens van de stad.

Ook met de boot van de Ooievaart kon de Binckhorst worden ervaren.

Haags Erfgoed Op Locatie

In oktober 2013 speelde zich het tweede I’M Binck festival af in het grootste industriegebied van Den Haag, de Binckhorst. Een groot aantal activiteiten vonden gedurende deze maand plaats. Eén ervan was een tentoonstelling over de geschiedenis van het bedrijventerrein. Op zaterdag 12 oktober was er ook een erfgoeddag.
HEP is gevraagd om de tentoonstelling samen te stellen en de erfgoeddag te organiseren. Dit gebeurde op basis van eerder onderzoek voor de publicatie over de Binckhorst, aangevuld met nader veldonderzoek. Dit project is een pilot voor een groter project onder de naam Haags Erfgoed Op Locatie.
Het gehele project is een samenwerkingsproject van het Haags Historisch Museum, de initiatiefnemer, de afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag en de Stichting Haags Industrieel Erfgoed.

Keramiek reliëf boven de ingang van Autopalace.

Erfgoed langs de Rotterdamsebaan

Na het eerdere HEP-project Haags Erfgoed op Locatie wordt dit vervolgd met de opdracht van de gemeente Den Haag voor een inventarisatie van het erfgoed dat gaat verdwijnen in het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Deze weg komt in Den Haag boven de grond op de Binckhorstlaan.
De historie van de bedrijvigheid en het woongebied hier ter plekke worden nu geïnventariseerd. Naast concreet erfgoed, zoals een aantal historisch interessante gebouwen, wordt ook gekeken naar de geschiedenis van de gebruikers en bewoners. Het erfgoed wordt fotografisch vastgelegd en voor bijzondere (bouw)elementen wordt een passende bestemming gezocht.

Fabriton betoncentrale Binckhorstlaan met op de achtergrond de productiehal van de firma Escher, ca. 1990.

De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging

De Binckhorst, het grootste Haagse bedrijventerrein, staat al jaren in de belangstelling van de gemeentelijke politiek, stedenbouwers en projectontwikkelaars. Na het afblazen van de grootschalige plannen wordt er nu gekoerst op ‘organische gebiedsontwikkeling’. Belangrijk is hierbij om uit te gaan van de bestaande kwaliteiten van de Binckhorst. Een historisch onderzoek plaatst deze deels verborgen kwaliteiten van dit voor velen nog onbekende gebied in een ander daglicht. De neerslag van het onderzoek kan benut worden voor de nieuw in te zetten koers voor herontwikkeling. HEP heeft samen met Emiliet Albers, Matthias Benjamins en Louis Kanneworff dit onderzoek uit gevoerd en de publicatie samen gesteld, die is uitgekomen in de VOM-reeks van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente.

Cumil in Bratislava

De ingewanden van de stad

In de afgelopen jaren is de belangstelling van HEP gewekt door diverse bijzondere presentaties over de ontwikkeling van de riolering. Een typisch 19de-eeuws fenomeen dat in sommige steden met horten en stoten tot stand kwam. Slechte hygiënische toestanden ontstonden in die periode door overvolle steden en slechte afvoer van vuil en menselijke uitwerpselen. Dit leidde tot dramatisch om zich heen grijpende epidemieën, zoals de cholera.
Nu een eeuw later lijkt dit alles vergeten en ontbreekt de kennis bij het brede publiek van de oorsprong en betekenis van de riolering. Vanuit deze wetenschap heeft HEP in opdracht van de afdeling riolering van de gemeente Den Haag een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om het bewustzijn te creëren voor de erkenning van het belang van de riolering tegen de achtergrond van de historie.

Eerste TV-uitzending in Den Haag bij Stuut & Bruin

Rapport Prinsegracht 32-34

In het eerste kwartaal van 2011 zal de winkel van de befaamde Haagse firma Stuut & Bruin de deuren aan de Prinsegracht 32-34 definitief sluiten. De panden zullen dankzij de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed een nieuwe toekomst krijgen. HEP deed in 2010 een vooronderzoek naar de historische kwaliteiten van deze bijzondere panden en de locatie. De resultaten werden in een rapport vastgelegd.

Ontwerp Laakhaven ir.I.A. Lindo, 1893

De Laakhaven

Project: Onderzoek naar het eerste geplande industriegebied van Nederland en een inventarisatie van haar erfgoed. In opdracht van de gemeente Den Haag.

Product: Publicatie De Laakhaven. Een beeld van een Haags industrielandschap. (VOM-reeks 1991-5)
Datering: 1991