In de afgelopen jaren werd een breed scala aan projecten voltooid. In onderstaand overzicht wordt een dwarsdoorsnede gegeven en een beeld geschetst van de grote diversiteit aan onderwerpen, die door Koos en Jannie werden gerealiseerd. Naast een reeks van publicaties van wetenschappelijke aard tot routeboekjes voor een breed publiek, werden tentoonstellingen samengesteld, lezingen gegeven en een restauratieproject opgezet en tot uitvoering gebracht.

Tentoonstelling 1945-nu

Den Haag vandaag, 1945 tot nu

In 2015 startte in het HHM de nieuwe vaste presentatie ‘Den Haag Vandaag, 1945 tot nu’. De tentoonstelling belicht een periode waarin de stad een sterke stedenbouwkundige ontwikkeling doormaakte en ook economisch een andere draai nam, van industriestad naar ambtenaren- en dienstencentrum. Ook op andere gebieden veranderde er in deze periode veel, de auto kreeg een prominentere rol dan de fiets en de wijkwinkel verdween in ruil voor supermarkt en stedelijke winkelcentra.

Een blik op één van de meest industriële sites van de stad, het Gemeentelijk Industrieterrein, ca. 1960.

2015 Haags Jaar van het Industrieel Erfgoed

Het jaar 2015 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot Jaar van het Industrieel Erfgoed. In diverse landen worden initiatieven ontplooid om gedurende het jaar het industrieel erfgoed in de schijnwerpers te zetten.
Ook in Den Haag zal in het jaar 2015 het industrieel erfgoed een centrale rol spelen binnen een scala van activiteiten. Op de Dag van de Haagse Geschiedenis op zaterdag 18 april zal het volledige programma worden gelanceerd.
Het programma zal starten met een tentoonstelling in het Atrium van het Haagse stadhuis op 1 mei, de Dag van de Arbeid. De volgende maanden zal telkens in een andere wijk van de stad een activiteit worden georganiseerd rond het thema en gekoppeld aan de industriële geschiedenis van de betreffende wijk.

Autopalace 1955

Auto-Palace – Een glaspaleis aan de Binckhorstlaan

In het kader van de aanleg van de Rotterdamsebaan zullen de komende maanden diverse complexen aan de Binckhorstlaan in Den Haag gesloopt gaan worden. Eén hiervan is het markante pand van Auto-Palace, autoshowroom en werkplaats van de gelijknamige firma.
De historie van het bedrijf en het complex is inmiddels vastgelegd. In het informatiecentrum van de Rotterdamsebaan is een tentoonstellingswand ingericht met een beeldverslag van de roemrijke jaren van het bedrijf in de Binckhorst.

De gepatenteerde sluiting van de veiligheidsgordel van Coenen.

Carrosseriefabriek Coenen

In het kader van de HEP-inventarisatie van het erfgoed dat voor de Rotterdamsebaan moet verdwijnen, is door HEP een kleine tentoonstelling gemaakt over de firma Coenen. Deze carrosseriefabriek vestigde zich in 1957 aan de Binckhorstlaan. Het pand doet vanaf oktober 2014 dienst als informatiecentrum van de Rotterdamsebaan.
Gedurende de periode september – december 2014 zal de expositie het verhaal vertellen van dit innovatieve bedrijf dat ooit in dit pand gevestigd was. Coenen begon als carrosseriebedrijf en werd bekend om belangrijke vindingen op het gebied van accessoires voor de auto, onder meer van de rolhoes, de inbouw van het schuifdak. Het bedrijf was de eerste in Europa dat veiligheidsgordels produceerde.

De aanleg van de spoorboog tussen de lin Amsterdam-Rotterdam en Den Haag-Utrecht.

Binckhorst in Vervoering

2014 is het jaar van het mobiele erfgoed. In het kader van het I’M Binckfestival, dat in oktober plaats vindt, was er ook aandacht voor de historie van het vervoer in de Binckhorst. Dit Haagse industrieterrein heeft een rijke historie op dit gebied: schepen, auto’s, treinen en de Solex. Op 4 oktober werd in en rond de fraaie voormalige autoshowroom van Auto-Palace uit 1951 van de architecten Blankenspoor en De Vries de historie tot leven gebracht met twee tentoonstellingen en diverse klassieke auto’s. HEP zorgde voor de openstelling van het gebouw en de daar aanwezig tentoonstelling over 100 jaar AutoBinck en stelde de tentoonstelling Binckhorst in Vervoering samen.

openingswand tentoonstelling MijnDenHaag Winkelt!

MijnDenHaag Winkelt!

In het kader van het project van het Haags Historisch Museum MijnDenHaag! is HEP gevraagd voor de voorbereiding en de samenstelling van een vervolgtentoonstelling binnen dit project met het thema winkelen in Den Haag.
Gekoppeld aan deze tentoonstelling is door HEP ook een wandeling samengesteld onder de titel MijnDenHaag Winkelt! Wandeling langs Haagse winkels van toen en nu. Vanaf 24 september 2011 tot en met 8 januari 2012 is de tentoonstelling voor het publiek te zien.

MijnDenHaagWerkt!

Van half april tot eind augustus 2010 was in het Haags Historisch Museum de door HEP voorbereide tentoonstelling MijnDenHaagWerkt! te zien. Een expositie, die specifiek het thema van de werkende Hagenaar centraal stelde. Ook voor het Haagse publiek was een rol weggelegd. Zij konden hun historische Haagse objecten inbrengen voor deze tentoonstelling.