Valkenburg (L), muur met circa 18 reclames, waarvan enkele reconstructies op andere locaties in Valkenburg zijn aangebracht.

Het fenomeen geschilderde muurreclame dateert van het begin van de 20ste eeuw. Het hoogtepunt van dit type reclame lag tussen 1920 en 1940. Daarna nam de belangstelling voor deze reclame door de opkomst van nieuwe reclamemiddelen snel af. In de jaren 80 ontstond een hernieuwde interesse voor deze historische schilderingen waarvan er toen in diverse steden nog tientallen resteerden. Inventarisaties en restauraties volgden elkaar in rap tempo op en zo ontstonden diverse organisaties die zich met geschilderde muurreclame gingen bezig houden.

Tot voor kort was er echter geen landelijk overzicht van de overgebleven reclames. Er ontbrak ook een breed inzicht in de historische achtergronden van deze reclames. Ook de kennis om een en ander te kunnen beoordelen en daarmee in te schatten of een restauratie wenselijk is en op welke wijze die uitgevoerd zou moeten worden, was niet voorhanden.

HEP (Koos) heeft samen met Peter Nijhof, specialist op het gebeid van industrieel erfgoed en reeds lang geïnteresserd in het fenomeen geschilderde muurrclames, de publicatie samengesteld. HEP trad tevens op als eindredacteur en schreef ook enkele artikelen voor de publicatie, t.w. over historische bronnen, restauratiemethoden en muurreclames in Den Haag.

De publicatie is verschenen bij uitgeverij Trichis in Rotterdam.