Eerste TV-uitzending in Den Haag bij Stuut & Bruin

In opdracht van de Stichting Behoud Waardevol Erfgoed deed HEP een onderzoek naar de panden Prinsegracht 32-34 (Stuut & Bruin) vooruitlopend op een restauratie en herbestemming. Er werd een globale chronologie op gesteld van de ‘gebruikersgeschiedenis’: eigenaren, gebruikers, bewoners, panden en de relevante ontwikkelingen in de omgeving.

Naast een inventarisatie van de bewoners werd ook naar bijzonderheden gezocht van de betreffende personen en firma’s, die beide panden bewoonden en gebruikten. Onder de titel Deftig wonen, barmhartigheid en de eerste TV-uitzending aan de Prinsegracht werd een uitgebreid verslag samengesteld van het onderzoek. Hierin werden ook mogelijkheden voor vervolgonderzoek aangereikt.