Historische bus voor de Caballerofabriek

Een bustocht door een nijver industrieterrein

In mei 2013 werd HEP gevraagd een bustocht met een historische Haagse bus van het Haags Openbaar Vervoer Museum door het industriegebied De Binckhorst te organiseren. Na een lunch bij Bink Vijf Hoog, met een riant uitzicht op de skyline van Den Haag, en een inleiding over het gebied, vertrok het gezelschap richting het gasfabriekterrein.

Het 17 ha grote gebied van de gasfabriek kon vanuit de bus in ogenschouw worden genomen met onderweg korte stops met een toelichting van de gids.

Daarna vervolgde de route richting Mercuriusweg waar even terug in de tijd werd gestapt met een bezoek aan de papierfabriek Jero aan de Komeetweg. Aansluitend volgde een rondleiding door drukkerij ANDO, één van de toonaangevende drukkerijen van Nederland.