In het kader van de activiteiten van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (zie www.shie.nl) werden in de afgelopen jaren door Jannie en Koos Havelaar, na een uitgebreide inventarisatie en historisch onderzoek, een zevental routes samengesteld en beschreven volgens een vast concept: een route boekje met beschrijvende tekst met een uitklapkaartje voorin.

Thema’s:

  • route 1: Fietsen langs de Vliet en de Broeksloot
  • route 2: Fietsen door Den Haag, Scheveningen en Loosduinen
  • route 3: Wandelen van Hollandse Spoor tot Regentessekwartier
  • route 4: Rozenburg tegeltableaus op de kaart gezet
  • route 5: Wandelen langs sporen van metaalnijverheid
  • route 6: Muurvlakte te huur
  • route 7: Van Scheveningenhaven tot Binckhorsthaven (in samenwerking met Louis Karneworff)

Voor uitgebreidere beschrijving zie de SHIE-website.